ǻЪѹ    61   ͧ   
ӴѺ
ͧ / ͧ
ѹ͹
1  
เชิญร่วมกิจกรรมสานสายใยตาดีกา สช.อ.สุไหงปาดี โซนแรกตำบล สุไหงปาดี โต๊ะเด็ง และปะลุรู ในวันที่ ๑ เมษายน ๖๐ ณ สนามไอกูบู และโซนที่สอง ตำบลสากอ กาวะ และริโก๋ ในวันที่ ๘ เมษายน ๖๐ ณ ตาดีกาบาโงฮูมอ   
28-03-2017 
2  
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   
10-03-2016 
3  
การสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 / 2559   
22-01-2016 
4  
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 58   
13-10-2015 
5  
ได้ทำการโอนเงินค่าตอบแทน และค่าบริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ   
26-09-2014 
6  
โอนเงินค่าตอบแทนผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด   
19-05-2014 
7  
รับสมัครนักศึกษา ในระบบสอบตรง ปีการศึกษา 2557 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข   
20-03-2014 
8  
คำขอใบอนุญาตต่าง ๆ อช.๘   
21-02-2014 
9  
คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สช.๕   
21-02-2014 
10  
รูปแบบโครงการจัดตั้งโรงเรียนและรายละเอียดแนบท้ายโครงการ   
21-02-2014 
11  
รูปแบบการจัดทำหลักสูตร   
21-02-2014 
12  
คุรุสภาออกเกณฑ์วิชาชีพครู   
29-01-2014 
13  
สารวันครู ๒๕๕๗   
16-01-2014 
14  
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2556   
31-05-2013 
15  
สช.อ.สุไหงปาดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานสายใยโรงเรียนเอกชนอำเภอสุไหงปาดี   
29-03-2013 
16  
โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ประกาศรับสมัครนักเรียน   
21-03-2013 
17  
โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ประกาศรับสมัครนักเรียน   
21-03-2013 
18  
โรงเรียนประชานุเคราะห์เปิดรับสมัครนักเรียน   
21-03-2013 
19  
ด่วน โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์เปิดรับสมัครครู 1 อัตรา   
21-03-2013 
20  
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการสานใจไทย รุ่น 18 และ 19   
28-09-2012 
  ͹Ѻ [ 1 ] 2 3 4 Ѵ