ประมวลภาพกิจกรรม :: เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสรสรรค์ ดุลมนัส ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับเยาวชนบ้านไอบาตู เพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหากมีการส่งเสริมให้ ประชาชน เยาวชนได้เล่นกีฬา
หน้า | 1
 หน้า | 1