เชิญร่วมกิจกรรมสานสายใยตาดีกา สช.อ.สุไหงปาดี โซนแรกตำบล สุไหงปาดี โต๊ะเด็ง และปะลุรู ในวันที่ ๑ เมษายน ๖๐ ณ สนามไอกูบู และโซนที่สอง ตำบลสากอ กาวะ และริโก๋ ในวันที่ ๘ เมษายน ๖๐ ณ ตาดีกาบาโงฮูมอ