โอนเงินค่าตอบแทนผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีก) ตกเบิกเดือนกันยายน 2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สำหรับบุคคลที่ใช้บัญชีนอกจากบัญชีธนาคารกรุงไทยเงินจะเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ)(โอนเงินตาดีกาตกเบิกเดือนกันยายน 2556)