การรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557