สช.อ.สุไหงปาดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานสายใยโรงเรียนเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สนามบ้านบาลูกา ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส