ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป.6 และม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26-28 มีนาคม 2556 สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนดารุลรอห์มาฮ์ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โทร 073-653549