ประกาศรับสมัครนักเรียน โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์เปิดรับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ป.6 และม.3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18-20 มีนาคม 2556 สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โทร 084-3135835