UserName:
 Password :
 
 
 
 
 
 
 
 
ԡ
 
 
 
 
   
 
 
ӹѡҹ֡͡
ԧ
 
  ռ 64605  
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี
 

        หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ได้ลงนามประกาศจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัดนิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) พร้อมกับได้รับคำสั่งและการให้การสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาสให้ผู้ประสานประจำอำเภอสุไหงปาดี(นายสรสรรค์ ดุลมนัส) ได้เข้าพบและขอคำปรึกษากับนายอำเภอสุไหงปาดี(นายจำนัล เหมือนดำ) เรื่องจัดหาสถานที่ตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายอำเภอ โดยได้อนุญาตให้จัดสร้างด้วยการต่อเติมอาคารสำนักงานทะเบียนราษฎร์หลังเก่าสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ พร้อมกับรับพนักงานราชการจำนวน ๕ ตำแหน่ง

  1. นักจัดทั่วไป

  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  3. นักวิชาการเงินและบัญชี

  4. นักวิชาการศึกษา

  5. นักวิชาการอิสลามศึกษา

ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  โดยมีนายสรสรรค์  ดุลมนัส ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดีคนปัจจุบัน
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส(นายธนน   เวชกรกานนท์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี

 


 

 

 

  ӹѡҹ֡͡˧Ҵ
Office Of The Private Education Of Sugaipadi District
ʶҹ : ҡ˧Ҵ  ȺŵӺŻ    ˧Ҵ ѧѴҸ   96140
Դͺ : Tell.073-651-255 Fax.073-651-255
Webmaster : socho_padi@@hotmail.com