สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงปาดี
   Office Of   The Private Education Of Sugaipadi District 
   สถานที่ตั้ง :   ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี  เทศบาลตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส     96140 
   ติดต่อสอบถาม : Tell.073-651-255 Fax.073-651-255 
   Webmaster : socho_padi@hotmail.com